• KARNATAKA SILK INDUSTRIES CORPORATION LIMITED (A Govt. of Karnataka Enterprise)

Showrooms

K.R.Circle, Mysuru

Visveshwaraiah Bhavan, K.R.Circle, Mysore- 570 001 Phone No: 0821- 2422658.
11:00 AM to 08:00 PM